Yellow Cotton Tie Midi Dress

Yellow Cotton Tie Midi Dress

Yellow Cotton Tie Midi Dress

Yellow Cotton Tie Midi Dress

Yellow Cotton Tie Midi Dress

Yellow Cotton Tie Midi Dress

Yellow Cotton Tie Midi Dress

xoxo roma